Jump to content

homegift

Members
 • Content Count

  3
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  1

homegift last won the day on July 3 2019

homegift had the most liked content!

Community Reputation

1 Neutral

About homegift

 • Birthday March 26

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Test thử hoài ko được, bác nào kinh nghiệp giúp em với <?php include('simple_html_dom.php'); function dlPage($link) { $headr = array(); $headr[] = 'Content-length: 0'; $headr[] = 'Content-type: application/json'; //$headr[] = 'Authorization: OAuth '.$accesstoken; $headr[] = 'AUTHORITY: shopee.vn'; $headr[] = 'name: rebest2012_injected1562077349151'; $curl = curl_init(); curl_setopt_array($curl, array( CURLOPT_URL => $link, CURLOPT_REFERER => $link, CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => false, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST => 0, // don't verify ssl CURLOPT_ENCODING => "", CURLOPT_MAXREDIRS => 10, CURLOPT_TIMEOUT => 10, CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1, CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET", CURLOPT_HTTPHEADER,$headr, CURLOPT_POST => TRUE, CURLOPT_USERAGENT => "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36", CURLOPT_HEADER => false, )); $str = curl_exec($curl); $resData = json_encode($str,true); echo '<br />resData: '.$resData; curl_close($curl); // Create a DOM object $dom = new simple_html_dom(); // Load HTML from a string $dom->load($str); echo '<br />Dom: '.$dom; return $dom; } $cr_url = 'https://shopee.vn/Balo-Laptop-LAZA-BL422-Ch%C3%ADnh-h%C3%A3ng-ph%C3%A2n-ph%E1%BB%91i-i.2577648.2272570314'; echo 'Starting...'; $html = dlPage($cr_url);
 2. Theo như hình hiểu thì Shopee chặn những truy xuất không bình thường như của user, thông qua header và token gì đó, bác nào có thể nói rõ hơn không ah, vì em dùng curl của php gửi request
 3. About Me

  Shop Homegift - Đồ gia dụng thông minh và đồ decor trang trí nhà độc đáo - The most wanted Vietnam

 4. Thank chia sẻ của thớt, mình đang tập viết 1 tools đơn giản crawl shopee lấy giá sản phẩm để cập nhật vào web mình. Tuy nhiên request đến đều bị redirect ngay đến https://shopee.vn/?__classic__=1 và không thể thấy trang sản phẩm chi tiết như mở bình thường. Các bác có cách nào lấy các thông tin như giá, tình trạng sp từ trang chi tiết ko ah?
×
×
 • Create New...