Jump to content

orguku

Members
  • Content Count

    1
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

0 Neutral

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

  1. Mình muốn thuê bạn nào đó get dùm mình token của seller lazada có dạng như thế này: {"success":true,"model": {"result":"AAAHXo/hyoy2cH+nF/gYhtRw/3xMUtZu8zgp2W5j4rDrbwi5gSVKYIsAGNuarpp0rPUHq+Vt3IuSN+u52Iq+gQInK+IolDRSV3NAgCQQU7Dfa35dKT3azEod/j7rMQKyI22bIE8+LA=="}, "msgCode":"0","httpStatusCode":0,"msgInfo":null,"mappingCode":null,"headers":null,"bizExtMap":null} được lấy được sau khi get lên [https://sellercenter.lazada.vn/im/ajax/use/getImToken?accsAppKey=H5_24813843&accessKey=lazada-pc-h5&accessToken=lazada-test-secret&windowId=2185448065_453] Mình đã request đăng nhập được vào sellercenter, do không biết làm thế nào nữa nên thuê các bạn. :v
×
×
  • Create New...