Jump to content

orguku

Members
  • Content Count

    1
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

0 Neutral
  1. Mình muốn thuê bạn nào đó get dùm mình token của seller lazada có dạng như thế này: {"success":true,"model": {"result":"AAAHXo/hyoy2cH+nF/gYhtRw/3xMUtZu8zgp2W5j4rDrbwi5gSVKYIsAGNuarpp0rPUHq+Vt3IuSN+u52Iq+gQInK+IolDRSV3NAgCQQU7Dfa35dKT3azEod/j7rMQKyI22bIE8+LA=="}, "msgCode":"0","httpStatusCode":0,"msgInfo":null,"mappingCode":null,"headers":null,"bizExtMap":null} được lấy được sau khi get lên [https://sellercenter.lazada.vn/im/ajax/use/getImToken?accsAppKey=H5_24813843&accessKey=lazada-pc-h5&accessToken=lazada-test-secret&windowId=2185448065_453] Mình đã request đăng nhập được vào sellercenter, do không biết làm thế nào nữa nên thuê các bạn. :v
×
×
  • Create New...