Jump to content

atunit

Members
  • Số lượng nội dung

    1
  • Đã tham gia

  • Lần ghé thăm cuối

Cộng đồng

0 Neutral
  1. em có 1 website cung cấp API cho phép upload ảnh và sau đó server xử lý trả về dữ liệu Json api đó dạng: api.website.com/image/upload?api="apikey"&url="đường dẫn hình ảnh" khi ấn vào link trên thì dữ liệu trả về dạng json Vậy các pro cho em hỏi em dùng hàm gì để request dạng link vậy và lấy dữ liệu về như thế nào ạ
×
×
  • Create New...