Jump to content

Đức Minh

Members
  • Số lượng nội dung

    2
  • Đã tham gia

  • Lần ghé thăm cuối

Cộng đồng

0 Neutral
  1. Mình đang cần code 1 tool lấy tín hiệu từ telegram tự động 24/24 tương tác với mt5, mt4 - Mở lệnh - Đặt TP/SL - Điều chỉnh TP/SL - Đóng lệnh Bác làm được liên hệ telegram https://t.me/phamvuducminh
  2. Mình đang cần code 1 tool lấy tín hiệu từ telegram tự động 24/24 tương tác với mt5, mt4 - Mở lệnh - Đặt TP/SL - Điều chỉnh TP/SL - Đóng lệnh ACE nào làm được liên hệ telegram https://t.me/phamvuducminh
×
×
  • Create New...