Jump to content

Bảng xếp hạng


Nội dung phổ biến

Showing content with the highest reputation on 17/07/2021 ở mọi khu vực

  1. 1 point
    thanks bạn nha , thực ra code mình bị lỗi rất sida đó là copy nguyên cái param trên web dán vào thì chạy đúng , nhưng gõ bằng tay vào thì bị lỗi ... ngoài c# ra bạn biết php không :D

×
×
  • Create New...