Jump to content

Thông báo : Off 1 số forum, sub-forum và bài viết để kiểm tra tình trạng tài khoản và bài viết

This announcement is no longer active

Admin

Dear all member !

Thay mặt BQT, mình xin cáo lỗi với các bạn vì mình tạm thời đóng cửa 1 số forum và sub-forum, và một số bài viết để kiểm tra tài khoản và link. Sau này không có vấn đề gì mình sẽ mở lại.

Trân trọng !


×
×
  • Create New...